ข่าวและบทความ

การบริหารและจัดการนิติบุคคลอาคารชุด - หมู่บ้านจัดสรร

อาคารชุด    เป็นภาพของบ้านหลังเล็กในอาคารหลังใหญ่ของคนเมืองที่ต้องการอยู่อาศัยในพื้นที่ ที่มีความสะดวกครบครัน ปลอดภัยในการอยู่อาศัยร่วมกันด้วยราคาที่ประหยัด   ดังนั้นการอยู่ร่วมกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้แทนของเจ้าของบ้านทุกหลัง ที่สามารถจะเป็นเสียงแทนได้  ซึ่งตาม พ.ร.บ. อาคารชุด  กำหนดชื่อคนกลางที่เป็นตัวแทน เจ้าของบ้านหลังเล็กในอาคารหลังใหญ่ ว่า   “นิติบุคคลอาคารชุด”   จำเป็นต้องมีผู้จัดการนิติบุคคล