BBS

Why you should choose

บริการของเรา

จากประสบการณ์การบริหารอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ที่มีมากกว่า 13 ปี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ ดูแลบริหารงานนิติบุคคลมากมายเช่น คอนโดรัตนโกสินทร์, โครงการรอยัล ฮิลล์, หมู่บ้านเดอะคิด,หมู่บ้านพฤกษดา 2 เป็นต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

จดทะเบียนอาคารชุด และห้องชุดห้องแรก

เพื่อให้การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดสมบูรณ์

จัดบริการแบบศูนย์รวมที่นิติบุคคล

เป็น One Stop Service ที่ให้บริการครบวงจร

จัดทำมวลชนสัมพันธ์

จัดทีมงานจากส่วนกลางเพื่อลงมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง งานบริหารจัดการนิติบุคคล กับสมาชิกหรือเจ้าของร่วม

จัดเก็บเงิน

วางแผนนำเสนอ. กำหนดมาตรการณ์ในการจัดเก็บร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

จัดทำงบประมาณประจำปี

นำเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และบริหารงานภายใต้งบประมาณประจำปี

จัดทำกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชนหมู่บ้าน หรืออาคารชุด เช่น งานปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ วันลอยกระทง

บริการรับตรวจบ้าน/ห้องชุดก่อนโอน

โดยทีมงานคุณภาพ เพื่อลดปัญหาและประหยัดเวลาของผู้ซื้อบ้าน/อาคารชุด ก่อนรับโอนจากผู้จัดสรร