BBS

Why you should choose

บริษัท บีบีเอส. แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น ที่ปรึกษาให้กับหลายๆ หน่วยงาน เช่น   บริษัท บางโพ เรียลเอสเตท จำกัด  โดยเข้าปรับปรุงทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ และจัดวางระบบการตลาด,การประชาสัมพันธ์  และแก้ปัญหาการไม่ได้รับโอนห้องชุดของผู้ซื้อให้จนได้รับผลสำเร็จ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้กับบริษัทบางโพฯ

บริษัทสุวิทย์ และเสรี จำกัด ใน โครงการอัญชัน สวนหลวง คอนโดมิเนียม บริษัทฯ รับผิดชอบบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด และงานระบบภายในอาคาร  รวม   282  ยูนิต

บริษัท ศรีไทย คอนโดทาวน์ จำกัด  โครงการศรีไทย คอนโดทาวน์  บริษัทฯ รับผิดชอบบริหารงานจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด และงานระบบภายในอาคาร รวม 1,328 ยูนิต

บริษัท บางโพ เรียลเอสเตท จำกัด  โครงการพรปิยะ แมนชั่น  บริษัทฯ รับผิดชอบบริหารงานจัดการ

นิติบุคคลอาคารชุด และงานระบบภายในอาคาร รวม 450 ยูนิต

บริษัท บางแค คอนโดทาวน์ จำกัด  โครงการบางแค คอนโดทาวน์  รับจดทะเบียนอาคารชุด โอนห้องชุด และบริหารงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาด้านงานระบบอาคารสูง  อาคาร 20 ชั้นและ 721 ชั้น  โครงการสาธร พรีเมียร์ เพลส  บริหารงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และงานระบบภายในอาคาร รวม 126 ยูนิต

บริษัท ยูนิท เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป จำกัด  โครงการเดอะ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม  บริหารงาน และจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และงานระบบภายในอาคาร  รวม  247  ยูนิต   โครงการปัญญา รีสอร์ท   คอนโดมีเนียม อาคาร A  บริหารงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และงานระบบภายในอาคาร  รวม  131  ยูนิต

บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด ( มหาชน )  โครงการซิตี้ วิลล่า 3 และ 4  โดยเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารงานจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และงานระบบภายในอาคาร  รวม  882  ยูนิต   โครงการลภาเพลส คอนโดมิเนียม  เป็นที่ปรึกษางานระบบภายในอาคาร  รวม  83 ยูนิต

บริษัท วี อาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดูแลงานจัดการสวน บริเวณบริษัทฯ โครงการบ้านกาญจนาคม 1 อาคาร  7  ชั้น  รวม  21 ยูนิต โครงการรัตนาธิเบศร์ หนึ่งคอนโดมิเนียม 1 อาคาร 15 ชั้น รวม 621 ยูนิต

บริษัท บิลเลี่ยนสตาร์ ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด  โครงการ คำแสด ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีพื้นที่กว่าร้อยไร่ บริษัทฯได้ดำเนินการจัดวางระบบบัญชี – การเงิน วางระบบงานด้านเอกสาร การตลาด การต้อนรับ ระบบการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชผักสวนครัวในรีสอร์ท เพื่อการตลาดและลดค่าใช้จ่าย โดยใช้พืชผักที่ผลิตเอง เกิดประโยชน์จาการปลอดสารพิษ เป็นการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ  ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

บริษัท เอ เอ็น ฮิลล์ไซต์ จำกัด โครงการฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ปราจีนบุรี ที่ปรึกษางานด้านบริหารและจัดการ งานด้านการตลาด

บริษัท จุฑารัตน์ แลนด์ แอนด์เฮาส์ จำกัด โครงการ เจ เอส ทาวน์เวอร์ ที่ปรึกษางานด้านบริหารจัดการ งานระบบภายในอาคาร และวางแผนด้านการตลาด

บริษัท พร็อพเพอตี๊เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน) โครงการ มณีรินทร์ รัตนาธิเบศร์ โครงการมณีรินทร์ เลค ลากูน โครงการ มณีรินทร์ เลค พาร์ค โครงการนันทนา การ์เด้นท์ 1 โครงการ นันทนาการ์เด้นท์ รังสิต งานจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) โครงการ ลัดดารมย์ รัตนาธิเบศร์ โครงการ ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า โครงการ วรารมย์ ประชาอุทิศ ธนบุรี งานบริหารและจัดการ โครงการ ลัดดารมย์ Elegance วงแหวน – สาทร โครงการ คาซ่า Presto ราชพฤกษ์ – แจ้งวัฒนะ งานบริหารสโมสร

บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โครงการ วรารมย์ Premium วัชรพล – จตุโชติ โครงการ คาซ่าวิลล์ รามอินทรา – วงแหวน โครงการ คาซ่าวิลล์ รามคำแหง – วงแหวน โครงการ คาซ่าวิลล์ รามอินทรา – หทัยราษฎร์ โครงการ คาซ่า Grand อ่อนนุช – วงแหวน โครงการ คาซ่า ซิตี้ ราชพฤกษ์ – พระรามห้า งานบริหารสโมสร

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) โครงการ พฤกษ์ลดา รังสิต คลอง 4 โครงการพฤกษ์ลดา 2 รังสิต คลอง 4

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) โครงการสายงานภัสสร โครงการสายงานวิลเลจ โครงการบ้านพฤกษา ไม่ต่ำกว่า 40 โครงการ งานบริหารและจัดการ

บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ อารียา บุษบา ลาดพร้าว 130 งานจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

บริษัท เสนา ดิวิลอปเม้นท์ จำกัด โครงการ เดอะคิทท์ ลำลูกกา คลอง 2 งานบริหารและจัดการ

ในการบริหารจัดการ บริษัทฯ มีนโยบายให้บริการกับลูกค้า หรือเจ้าของร่วม โดยยึดถือหลักเกณฑ์ ของความถูกต้องเป็นมาตรฐาน  ในการทำงานในฐานะที่บริษัทฯ  เป็นที่ปรึกษา จึงวางตัวเป็นกลางในทุกสถานภาพและยึดถืออุดมการณ์ในการทำงาน   เป็นหลัก  โดยพยายามปลูกฝัง   สิ่งเหล่านี้ให้กับบุคลากรของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรม และสัมมนาวิชาการ ปีละหลาย ๆ  ครั้ง  เพื่อให้บริการของบริษัทฯ  เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการตลอดไป