สมัครงาน

วิศวกร จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ
1. ชาย อายุ 28 ปี เป็นต้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการโครงการ จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 25-50 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (หากเป็นสาขาการตลาด การบริหารและการสื่อสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ช่างเทคนิค จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติ
1. ชาย อายุ 20-50 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า

บัญชี จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1. หญิง อายุ 20-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ปวส. สาขาบัญชี. หรือเทียบเท่า

ธุรการ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1. หญิง อายุ 20-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า

เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ปวส. สาขาพละศึกษา หรือเทียบเท่า

แม่บ้าน จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติ
1. หญิง อายุ 20-50 ปี
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งแม่บ้านอย่างน้อย 2 ปี

หมายเหตุ บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมทุกตำแหน่ง เพื่อเรียนรู้มาตรฐานการทำงานและมีการปรับทัศนคติก่อนการเริ่มงาน